// about service

We Provide Best
Software Maintenance

Bảo trì là một phần rất quan trọng trong vòng đời của một ứng dụng, Tech Town giúp bạn cải tiến phần mềm bằng cách sửa lỗi và thêm tính năng mới theo yêu cầu.

// Our services

Dịch vụ bảo trì ứng dụng của chúng tôi bao gồm

Chúng tôi giúp bạn duy trì hoạt động của ứng dụng bằng cách kiểm tra lỗi, giải quyết các truy vấn, sửa lỗi, cập nhật code hoặc phát triển tính năng mới nhằm cải thiện khả năng sử dụng của ứng dụng.

Chúng tôi tái thiết kế một phần hoặc code lại hoàn toàn để giúp phần mềm của bạn có thể sử dụng được trong môi trường đã thay đổi hoặc môi trường mới.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp ngăn chặn những lỗi có thể có trong code để đảm bảo rằng người dùng sẽ gặp ít sự cố hơn trong tương lai.

Chúng tôi tập trung vào việc phát hiện lỗi sau khi phát hành ứng dụng. Các nhà phát triển và kiểm định của chúng tôi cung cấp toàn bộ hỗ trợ trong suốt vòng đời ứng dụng.

// Why chose us

Lý do chúng tôi được chọn

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng từ đầu đến cuối, dịch vụ bảo trì ứng dụng của chúng tôi giúp bạn:

Bằng cách sử dụng các giải pháp tự động trong quản lý, chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian, nỗ lực và nguồn lực, thúc đẩy hiệu quả cho dịch vụ mới cũng như cải tiến liên tục cho ứng dụng doanh nghiệp bạn.

Chúng tôi cung cấp các công cụ, kế hoạch và chiến lược để duy trì hoạt động kinh doanh của bạn mọi lúc, mọi tình huống mà không bị gián đoạn.

Bạn sẽ không phải lo lắng về các vấn đề hay lỗi có thể xảy ra với ứng dụng, chúng tôi đảm nhiệm mọi nhiệm vụ về công nghệ để giúp bạn tập trung vào mục tiêu chính của doanh nghiệp.

Cho đến nay, chúng tôi đã tối ưu hóa để tiết kiệm ít nhất 12,5% chi phí vận hành cho đối tác. Hơn nữa, chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp bạn đội ngũ IT sẽ chịu trách nhiệm về mọi rủi ro có thể xảy ra và tiến hành sửa chữa kịp thời

// Chuyên môn của chúng tôi

Business Industries What We Serve

Đối tác của chúng tôi đến từ nhiều ngành khác nhau, do đó chúng tôi có kinh nghiệm bảo trì phần mềm thuộc đa lĩnh vực:

//We not just offer services, we provide you with our experience

Nhận tư vấn bảo trì ứng dụng từ các chuyên gia của chúng tôi ngay

// our clients

We are Trusted
5+ Countries Worldwide

Emilia Clarke
Mr. Tuan Nguyen
- CEO of QTS Australia
To me, a good technical team must have the ability to understand their customer needs, finish the products on time and satisfy all requirements of their customers. Tech Town's technical team has fulfilled all 3 abilities, and we also highly appreciate the communication skill of Tech Town, which has created an amazing result for the project
Mr. CK Fong
Bitloto
I know about Tech Town from one of my employees, they have proven themselves to be a trusted ally when suggesting valuable ideas and provide consistent services. Tech Town engineers always use the latest technology to develop the software, which is very efficient and worth the money