TIN TỨC

AR VÀ VR CÓ TÁC ĐỘNG THẾ NÀO ĐẾN THẾ GIỚI MARKETING

Khi công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, người dùng toàn cầu đã rất hào hứng với những khả năng của chúng. Trong khi công nghệ AR/VR vẫn đang được phát triển, nhiều ứng dụng mà mọi người thường tưởng tượng trong […]