TIN TỨC

CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN – MỘT PHẦN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG METAVERSE

Với sự phát triển của công nghệ blockchain, nhiều khái niệm trước đây chỉ tồn tại dưới dạng lý thuyết đang bắt đầu trở thành hiện thực. Một trong số đó là thế giới ảo mà chúng tôi gọi là metaverse. Vào đầu những năm 90, ý tưởng này vẫn chỉ là một tưởng tượng […]