TIN TỨC

10 CÔNG TY ỨNG DỤNG THỰC TẾ ẢO VÀ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG SÁNG TẠO NHẤT NĂM 2022 (PHẦN 1)

Đây là bài viết dựa theo danh sách các Công ty Sáng tạo nhất của Fast Company năm 2022 (Fast Company’s Most Innovative Companies 2022), nghiên cứu dựa trên 528 tổ chức đang nỗ lực định hình lại doanh nghiệp, thị trường và văn hóa của họ. Bài viết này của Tech Town sẽ nêu […]