// về dịch vụ

Tư vấn Giải pháp Công nghệ Thông tin

Với chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, các kỹ sư của TECH TOWN sẽ cùng bạn đưa ra chiến lược IT phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh thực tế, mang đến giải pháp toàn diện giúp bạn thực hiện công cuộc chuyển đổi số, đáp ứng mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

01
Tư vấn chiến lược IT và triển khai công nghệ mới

02
Giải pháp số hoá và vấn đề trong mảng công nghệ

03
Tư vấn về phân tích thiết kế Phần Mềm ứng dụng

// Quá trình của chúng tôi

Quy trình tư vấn của chúng tôi

Sau khi xác định vấn đề, đội cố vấn của Wao Studio tiến hành kiểm tra, nghiên cứu hạ tầng công nghệ hiện có và cách sử dụng của doanh nghiệp, xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Các cố vấn thiết kế lộ trình và chiến lược để gỡ rối các vấn đề về công nghệ phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp, đồng thời mang đến những giải pháp công nghệ mới nhất, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ.

Theo sát giải pháp được phê duyệt, các kỹ sư lập trình của chúng tôi sẽ tiến hành công việc theo kế hoạch và thời hạn đặt ra.

Chúng tôi luôn luôn theo dõi và phân tích chặt chẽ quy trình làm việc của hệ thống IT để tìm ra những điểm khó khăn, các kỹ sư sẽ thực hiện loại bỏ những yểu tố cản trở đó.

Sau khi hoàn thành các mục tiêu đã đề ra ban đầu, các cố vấn của chúng tôi sẽ đề xuất các bước cải tiến công nghệ trong tương lai cũng như hỗ trợ thực hiện nếu có yêu cầu.

// NGÀNH KINH DOANH

Chúng tôi phục vụ những chuyên môn

Tech Town luôn cập nhật những công nghệ mới nhất để cung cấp cho bạn các giải pháp phần mềm hiệu quả, giúp bạn lựa chọn và tìm ra các công nghệ phù hợp, vạch ra kế hoạch triển khai và thực hiện.