// Devops

Dịch vụ tư vấn và vận hành DevOps

DevOps là sự cộng tác chặt chẽ giữa nhóm phát triển (development) và nhóm vận hành (operation), tạo nên sự chuyển đổi trong tổ chức về cách làm, văn hóa và kỹ thuật, công nghệ nhằm linh hoạt hơn với sự thay đổi xuyên suốt quá trình từ phát triển sản phẩm tới triển khai đến tay người dùng cuối. Chúng tôi mang đến giải pháp giúp bạn chuyển đổi quy trình phát triển và vận hành từ mô hình thác nước (waterfall) sang mô hình phát triển/phát hành liên tục (continuous development/releases).

// Devops A - Z

Những gì chúng tôi cung cấp?

Giám sát và cảnh báo
Giám sát và cảnh báo

Chủ động giám sát trong suốt vòng đời phát triển giúp bạn giảm thiểu thời gian chết và cho phép đội ngũ của bạn tối ưu hóa nguồn tài nguyên.

CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery)
CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery)

Giúp bạn kết hợp thành công CI và CD vào quy trình phát triển phần mềm.

Xây dựng chiến lược
Xây dựng chiến lược

TECH TOWN sẽ bắt đầu bằng việc đánh giá môi trường IT của doanh nghiệp, xem xét mức độ hoàn thiện trong vòng đời phát triển ứng dụng, từ đó đưa ra lộ trình DevOps giúp bạn đạt được các mục tiêu hoạt động.

Xây dựng môi trường IT
Xây dựng môi trường IT

Tự động hóa cơ sở hạ tầng IT của bạn, cung cấp cho doanh nghiệp sự linh hoạt và tốc độ, chẳng hạn như CI, CD, Kiểm tra tự động (Automation testing) và Giám sát chủ động (Proactive Monitor your infrastructure) cho cơ sở hạ tầng của bạn.

Hỗ trợ bảo trì
Hỗ trợ bảo trì

Khi giai đoạn chuyển đổi DevOps hoàn tất, TECH TOWN sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ trực tiếp nếu cần, để giúp quản lý hoạt động đám mây, tự động hóa, định dạng cấu hình các công nghệ mới cũng như đề xuất các biện pháp bảo mật mới.

// GIÁ TRỊ Devops

DevOps mang đến những giá trị nào cho doanh nghiệp của bạn?

//Chúng tôi không chỉ mang đến dịch vụ, chúng tôi cung cấp cả kinh nghiệm.

Chuyển đổi DevOps ngay hôm nay!