Mô tả dự án

Theo yêu cầu của QTS Australia, đối tác cần một trang web với đầy đủ các tính năng, giao diện thân thiện với học viên và có thể tùy biến dễ dàng bởi team marketing. Website được liên kết đến hệ thống LMS (Learning Management System) của QTS, tích hợp thêm hệ thống quản trị nội dung (CMS) và hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM) nhằm tối ưu quy trình làm việc giữa các bộ phận trong công ty. Trong tương lai, QTS mong muốn xây dựng LXP cho riêng minh.

Thực hiện và thành quả

Website QTS được xây dựng bằng ngôn ngữ Ruby on Rails, liên kết với hệ thống quản lý học tập LMS giúp học viên truy cập nhanh hơn, giao diện thân thiện với người dùng, có thể tùy biến dễ dàng bởi team marketing. TECH TOWN đã thiết lập hệ thống quản trị nội dung (CMS) với các chức năng tạo nội dung, lưu trữ, chỉnh sửa, chia sẻ và truyền tải, quản lý và phân quyền người dùng. Cung cấp thêm hệ thống CRM có tích hợp nhiều tính năng quan trọng như quản lý và bảo mật dữ liệu học sinh, kiểm soát tình hình chăm sóc khách hàng của team sale, thông tin của học viên cũ để dễ dàng remarketing. Tích hợp hệ thống sàng lọc nội dung bằng AI giúp đưa thông tin cần thiết với từng học viên. Cho phép họ được điều chỉnh nội dung học theo mong muốn và sở thích. 

Ngoài các dự án, TECH TOWN vẫn luôn đồng hành để bảo trì hệ thống, đảm bảo mặt công nghệ ổn định cho QTS. Việc hợp tác giữa hai bên mang lại phát triển ổn định cho QTS. Sự tin tưởng của hai bên đã đi được đến năm thứ 5 và sẽ tiếp tục trong tương lai.