Mô tả dự án

Nedcoffee Vietnam mong muốn thiết kế ứng dụng để quản lý việc cân hàng mỗi khi nhập kho, quản lý số liệu trên hệ thống và xuất báo cáo.

“Tôi rất ấn tượng vì sự chuyên nghiệp và hỗ trợ tận tình của TECH TOWN. TECH TOWN đã cung cấp một ứng dụng phù hợp cho doanh nghiệp của chúng tôi, giúp chúng tôi có được năng suất cao hơn và quản lý dễ dàng. Chắc chắn chúng tôi sẽ chọn TECH TOWN cho những dự án sắp tới trong tương lai”
– MR. HẢI – ĐẠI DIỆN NEDCOFFEE VIỆT NAM.

Thực hiện và thành quả

TECH TOWN xây dựng một ứng dụng đơn giản nhưng đầy đủ các chức năng được yêu cầu bao gồm:Quản lý kho cà phê, xuất báo cáo, cung cấp tình hình tổng quan để dễ dàng lập kế hoạch xử lý. Ứng dụng chạy được trên cả 2 nền tảng Android và IOS.

Với kết quả bàn giao, TECH TOWN đã cho thấy sự thấu hiểu khách hàng sâu sắc thông qua sản phẩm hoàn thiện, đáp ứng được những chức năng cần thiết, cùng Nedcoffee chỉnh sửa sản phẩm cho đến khi khắc phục hoàn toàn những lỗ hổng trong quá trình quản lý.